Rekrutacja pracowników

Agencja Pośrednictwa Pracy

DAAS Recruitment  jest prężnie rozwijającą się firmą, która działa na terenie Unii Europejskiej, specjalizującą się w usługach rekrutacji i selekcji pracowników.

Podstawowe usługi:

Nasz cel
Główne założenia firmy opierają się na pełnym zrozumieniu potrzeb klienta, udostępnieniu szerokiej bazy kandydatów poszukujących pracy oraz oferowaniu profesjonalnych narzędzi rekrutacji i doboru kandydatów.

Szczegółowa oferta do pobrania

OFERTA

Pośrednictwo pracy:

Pośrednictwo zawodowe:

Doradztwo personalne:

Praca tymczasowa:
Zatrudnianie pracowników tymczasowych i kierowanie tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami, do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Międzynarodowe pośrednictwo pracy:

Przed wyjazdem otrzymasz informacje na temat zatrudnienia, zakwaterowania i transportu. DAAS Recruitment potwierdzi wstępne warunki zatrudnienia w umowie o kierowanie do pracy u pracodawcy zagranicznego, m.in. okres zatrudnienia, rodzaj i warunki pracy, wynagrodzenie, wstępne obowiązki w pracy.

Po przyjeździe do kraju podpiszesz umowę dotyczącą zatrudnienia zgodnie z warunkami przedstawionymi w DAAS Recruitment. Zadbamy o dopełnienie wszelkich formalności.

POŚREDNICTWO PRACY

Celem DAAS Recruitment jest znalezienie najlepszego kandydata w możliwie jak najkrótszym czasie. Aby zmaksymalizować skuteczność naszych działań korzystamy z różnych narzędzi rekrutacyjnych, z których najważniejsze to:

DAAS Recruitment oferuje pośredniczenie w umawianiu spotkań i w rozmowach prowadzonych pomiędzy Klientem a Kandydatem, w szczególności w początkowym etapie procesu rekrutacji.

DAAS Recruitment przygotuje raport ze stanu realizacji zlecenia. Nasz klient otrzyma informację o:

office@hrdaas.com

DAAS Recruitment:

sylwia-stawniczySylwia Stawniczy-Starzyczny
tel. +48 515-290-190

s.stawniczy@hrdaas.com