Końcowe czyszczenie

W wysoce wyspecjalizowanych obiektach energetycznych, jak również innych obiektach przemysłowych, poziom czystości oraz estetyki jest równie ważny jak zastosowane nowoczesne technologie. Dlatego, nieodłącznym elementem przygotowania instalacji, hal przemysłowych czy obiektów energetycznych do rozruchu oraz przekazania obiektu do eksploatacji jest wyspecjalizowane finalne czyszczenie przemysłowe całego obiektu.

Wykonywana przez nas kompleksowa usługa przy użyciu odkurzaczy przemysłowych, myjek wysokociśnieniowych oraz ręcznie w najtrudniejszych warunkach gwarantuje spełnienie najwyższych wymagań odbiorowych stawianych przez końcowych użytkowników.

Dostęp linowy umożliwia prowadzenie prac bez konieczności montażu kosztownych rusztowań i bez zakłócania aktywnej pracy instalacji.

W wielu przypadkach czyszczenie przemysłowe jest pierwszym etapem przed wykonaniem profesjonalnych zabezpieczeń antykorozyjnych uszkodzeń pomontażowych, zarówno punktowych, jak i całościowych, w zakresie konstrukcji stalowej oraz instalacji, które często wykonujemy w ramach kompleksowej usługi przygotowania obiektu do rozruchu oraz eksploatacji.

Zainteresowany?

Wyślij zapytanie ofertowe