Zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

Specjalizujemy się w pracach w następującym zakresie:

• zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i budowli inżynierskich,
• zabezpieczenia pasywne przeciwpożarowe (ognioochronne) konstrukcji i budowli inżynierskich,
• zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji mostów i wiaduktów,
• zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego budowli inżynierskich z wykorzystaniem przemysłowego dostępu linowego (techniki alpinistyczne), na które posiadamy międzynarodowy certyfikat IRATA,
• naprawy, konserwacji i renowacji starych powłok malarskich na konstrukcjach i budowlach inżynierskich,
• wykonywania ekspertyz zniszczeń́ korozyjnych, opracowywania dokumentacji naprawczej istniejącej powłoki malarskiej – systemu antykorozyjnego,
• wykonywania projektów zabezpieczeń́ antykorozyjnych dla nowobudowanych obiektów przemysłowych.

RZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA SYSTEMÓW MALARSKICH, PRZYGOTOWUJEMY W KLASACH CZYSTOŚCI:

St 2, St 3 (czyszczenie ręczne oraz z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym)
Sa 1, Sa 2, Sa 2 1⁄2, Sa 3 (obróbka strumieniowo-ścierna)
Wa 1, Wa 2 i Wa 2 1⁄2 (czyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem 2500 bar – hydroblasting/ waterjetting)

SYSTEMY MALARSKIE APLIKUJEMY:

• natryskiem bezpowietrznym (hydrodynamicznym),
• w uzasadnionych wypadkach wałkiem lub pędzlem.

Przy wykonaniu prac z zakresu zabezpieczeń antykorozyjnych wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie, normy NORSOK i normy ISO, miedzy innymi takie jak:

NORSOK M-501
PN-EN ISO 8501 przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów,
PN-EN ISO 12944 farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą̨ ochronnych systemów malarskich,
• nasi kierownicy robót posiadają̨ uprawnienia certyfikowanych kontrolerów jakości powłok antykorozyjnych (FROSIO, TÜV Rheinland)

Zainteresowany?

Wyślij zapytanie ofertowe