1EBBBFEC-9883-4853-AE96-55D40628A749

Wysokość podobno nie jest dla amatorów. Dlatego nasi pracownicy to praktycy z doświadczeniem w pracach z wykorzystaniem technik dostępu linowego. Nasz kilkudziesięcioosobowy zespół wysokiej klasy specjalistów dostępu linowego posiada międzynarodowe certyfikaty IRATA, które pozwalają na wykonywanie prac przemysłowego dostępu linowego na całym świecie. Dzięki czemu możemy realizować kontrakty zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Dlaczego alpiniści przemysłowi są niezbędni podczas wykonywania prac na wysokościach?

Alpiniści przemysłowi są w stanie bezpiecznie i w sposób profesjonalny wykonywać prace na bardzo dużych wysokościach, które są nieosiągalne dla osoby nieprzeszkolonej. Wykorzystując techniki dostępu linowego mają możliwość docierać w miejsca, do których nie dostaliby się przy użyciu rusztowań. Dzięki czemu nie ma dla nich zadań niemożliwych do realizacji.

Technikami dostępu linowego nasz zespół wykonuje malarskie zabezpieczenia antykorozyjne i ognioochronne oraz finalne sprzątanie obiektów przemysłowych i energetycznych. Czasami również montaż konstrukcji stalowych oraz fasad.

IRATA

opracowała procedury bezpieczeństwa, związane z wykonywaną pracą na wysokości oraz system szkolenia i oceny specjalistów dostępu linowego.

System Szkolenia IRATA

jest uznawany za najlepszy na świecie i powszechnie akceptowany.

Korzyści dla środowiska

Dostęp linowy nie wymaga używania inwazyjnego sprzętu dostępowego.

FAKTY

Szereg projektów w budownictwie, inżynierii lądowej i wodnej również wspiera się technikami dostępu linowego, korzystając z doświadczeń IRATA.