Malowanie powierzchni ocynkowanych cz. 1.

malowanie powierzchni ocynkowanych

Dopilnowanie poszczególnych etapów przygotowania podłoża jest kluczowe dla zapewnienia jakości systemu powłokowego, aplikowanego na powierzchniach ocynkowanych. Biorąc pod uwagę wysoką częstotliwość występowania reklamacji, każdy z kroków można uznać za istotny. Już na etapie projektowania należy uwzględnić fakt, że konstrukcje ocynkowane będą w dalszej kolejności zabezpieczane systemami malarskimi. Pozwoli to na dobranie odpowiednich produktów oraz technologii przygotowania podłoża. Poniżej przedstawię kilka rozwiązań, które znacząco redukują ryzyko wystąpienia wad powłoki. Większość z zapisów zgodna jest z założeniami specyfikacji malowania tzw. konstrukcji typu offshore, które to pracują na morzu i służą procesom wydobycia ropy naftowej i gazu. Możliwe, że niektórzy z czytelników uznają je za wygórowane, jednak ich zastosowanie jest zasadne, biorąc pod uwagę ryzyko ewentualnych reklamacji.