Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Rekomendujemy firmę DAAS Sp. z o.o., jako rzetelnego i profesjonalnego Wykonawcę. Wykonali dla nas zlecenie Remontu linii napowietrznej 110 kV nr 2 w Policach. Prace zostały zrealizowane z dostępu linowego, zgodnie z założonym harmonogramem, warunkami technicznymi oraz z należytą starannością.