Polecamy firmę DAAS, jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę prac malarskich, szczególnie w warunkach międzynarodowej budowy. Prace były wykonane terminowo, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad p.poż., przepisami obowiązującymi w Szwecji oraz wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w naszej firmie. Firma DAAS prowadziła prace oraz dokumentację zgodnie ze standardami NORSOK.