Rzetelność i profesjonalne podejście do wykonywanych prac, elastyczność w sytuacjach kryzysowych oraz odpowiednie podejście do zasad panujących na dużych budowach przemysłowych i przepisów BHP sprawia, że współpracę z firmą DAAS oceniamy, jako wzorową, jednocześnie deklarując chęć jej kontynuowania.