Zrealizowane roboty budowlane zostały wykonane należycie, terminowo zgodnie z założonym harmonogramem, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z należytą starannością.