FORMULARZ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

Dziękujemy za chęć zgłoszenia zauważonego naruszenia. Poniższy formularz zawiera wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia. Prosimy o podanie jak najbardziej szczegółowych i dokładnych danych, które pozwolą starannie przeanalizować opisane zdarzenie.