Re_Open UK

W trzecim kwartale bieżącego roku przystąpiliśmy do programu Re_Open UK, będącego inicjatywą wspierającą przedsiębiorstwa w powrocie do pełnej działalności po okresie pandemii.

Cel projektu

Program Re_Open UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. Inicjatywa ta składa się z dwóch głównych działań, z których każde ma na celu skuteczne wsparcie firm w radzeniu sobie z wyzwaniami, związanymi z brexitem.

Pierwsze działanie, skupiające się na wsparciu przedsiębiorstw, dotkniętych skutkami brexit, obejmuje cztery typy projektów.
  • Typ 1. Nowe kierunki eksportu (sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych)
  • Typ 2. Re_start inwestycyjny (sfinansowanie inwestycji wspierających nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa)
  • Typ 3. Akcja adaptacja do zmian (koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z brexit)
  • Typ 4. Brexit bez straty  (zwrot kosztów z typów 1,2,3 poniesionych od 1 stycznia 2020 r.)
 
 

Drugie działanie koncentruje się na wsparciu przedsiębiorstw zależnych od działalności połowowej, w związku z ograniczeniami wynikającymi z brexit. Projekty pomocy indywidualnej są skierowane do przedsiębiorstw prowadzących działalność połowową.

Program jest dostępny dla przedsiębiorców, którzy posiadają status MŚP lub dużego przedsiębiorstwa, są zarejestrowani i prowadzą działalność na terytorium RP, prowadzili wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem od roku 2018 lub 2019, oraz odnotowali spadek obrotów w handlu z UK po 2020 roku lub ponieśli dodatkowe koszty będące bezpośrednim skutkiem brexit. Program Re_Open UK stanowi kompleksową odpowiedź na wyzwania, jakie niosą ze sobą zmiany, wynikające z brexitu dla przedsiębiorców w Polsce.

Planowane efekty projektu

Biorąc udział w projekcie zyskaliśmy nowy sprzęt, jakim są wciągarki Skylotec. Dzięki zastosowaniu sprzętu wykonywane przez nas prace na wysokościach staną się bardziej efektywne, zwłaszcza w przypadku podnoszenia i opuszczania ciężkich ładunków. To z kolei przełoży się na oszczędność czasu i zwiększenie wydajności prac.

Nasz udział w projekcie wiąże się również z zakupem podestu Geda, który umożliwi nam wykonywanie prac na wysokościach w pełni kontrolowany i bezpieczny sposób. Dodatkowo, dzięki szybkości i łatwości dostosowywania wysokości, podesty Geda pozwolą naszym pracownikom na efektywne przemieszczanie się pomiędzy różnymi poziomami budowli. To z kolei skróci czas potrzebny do wykonania prac na wysokościach.

Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania

Całkowita wartość Projektu wynosi 83, 071 83 EUR

Kwota dofinansowania wynosi 83, 071 83 EUR

Social media:

LinkedIn

Facebook