Miejsce realizacji: 

Czynny zakład produkujący papier Schumacher Packaging Services Sp. z o.o. 

Oddział Myszków Pułaskiego 6

42-300 Myszków, Polska 

myszków fasady

WYZWANIE

Modernizowana hala produkcyjna wyposażona była w starą elewację wykonaną z betonowych płyt prefabrykowanych, mocowanych do słupów żelbetowych. Celem realizowanego zadania była poprawa walorów estetycznych elewacji, ale przede wszystkim ulepszenie charakterystyki termoizolacyjnej fasady z zachowaniem wysokiej odporności ogniowej, wymaganej w zakładzie produkującym papier. 

W kontekście efektywnej realizacji niezwykle istotne było również prowadzenie demontażu ciężkich płyt prefabrykowanych, bez uszkadzania sąsiedniej infrastruktury, tj. przylegających do modernizowanej elewacji innych budynków spoza zakresu prac, nowych pokryć dachowych oraz instalacji technologicznych i wentylacyjnych. Ponadto należało prawidłowo zutylizować wszystkie demontowane elementy starej elewacji. 

Przed wykonaniem nowoczesnej, lekkiej zabudowy budynku z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej, elewacja wymagała wyprowadzenia płaszczyzny poprzez montaż konstrukcji stalowej. Jednak wcześniej należało zabezpieczyć konstrukcję antykorozyjnie do wysokiej klasy korozyjności, z uwagi na panujące w hali produkcyjnej warunki. Wspomniana konstrukcja została tak zaprojektowana, iż poprzez jej montaż do istniejących słupów żelbetowych możliwe było wyprowadzanie płaszczyzny zewnętrznej w tolerancji, umożliwiającej prawidłowy montaż płyt warstwowych.  

Przy okazji remontu elewacji należało również zadbać o wymianę stolarki okiennej oraz bram wjazdowych, spełniających wysokie parametry techniczne dla specyficznych warunków panujących wewnątrz zakładu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, strefy ppoż. wyznaczone w obiekcie wymagały zabudowy specjalnych ogniowych zabezpieczeń pasywnych. 

Nie lada wyzwaniem okazała się koordynacja prac, zapewniająca zachowanie ich ciągłości, w warunkach niekorzystnej jesiennej oraz zimowej aury. Konieczne było również zabezpieczenie demontowanej elewacji, w celu utrzymania odpowiednich warunków klimatycznych wewnątrz hali, umożliwiających ciągłość produkcji papieru. Dbając o ochronę wnętrza hali przed nadmiernym zakurzeniem, starannie przeprowadzono demontaż starej elewacji, zachowując przy tym płynność produkcji. 

Cały proces modernizacji wymagał precyzji, skrupulatności i profesjonalizmu, aby zapewnić nie tylko estetyczne ulepszenia, ale także poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa na hali produkcyjnej. 

myszków fasady

ZAKRES WYKONANYCH PRAC

  • demontaż i utylizacja istniejącej elewacji z prefabrykowanych płyt żelbetowych,  
  • demontaż wysłużonej stolarki okiennej oraz bram, 
  • przygotowanie słupów do montażu podkonstrukcji, 
  • dostawa i montaż 20 ton podkonstrukcji stalowej, zabezpieczonej do klasy odporności C5, 
  • dostawa i montaż 3000 m2 nowej elewacji z płyt warstwowych z wypełnieniem z PIR i wełny mineralnej, 
  • dostawa i montaż ponad 1 km obróbek blacharskich, 
  • dostawa i montaż stolarki okiennej, drzwi i bram, 
  • dostawa i montaż biernych zabezpieczeń ppoż., 
  • remont szachtów wentylacyjnych, przylegających do remontowanej elewacji, znajdujących się wewnątrz hali. 

fasady przemysłowe realizacja

REZULTAT

Z pewnością jest to jeden z najbardziej złożonych i wymagających pod względem precyzji koordynacji prac projektów fasadowych, jaki do tej pory zrealizowaliśmy. Dzięki sumiennej pracy naszego zespołu przeprowadzono udaną modernizację elewacji budynku. Inwestycja została zakończona z pełnym sukcesem, w marcu 2023 roku. Nowa fasada nie tylko poprawia estetykę budynku, wpasowując się w całą infrastrukturę zakładu, ale także zapewnia lepszą izolację termiczną oraz spełnia wytyczne dotyczące ochrony ppoż. To przekłada się na oszczędności energetyczne oraz bardziej komfortowe warunki we wnętrzu budynku, jak również dostosowuje go do aktualnych standardów. 

Szacht przed remontem z zewnątrz 

Szacht przed remontem wewnątrz

Szacht po remoncie wewnątrz

Montaż podkonstrukcji

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą montażu fasad na swoim obiekcie, chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przedstawimy kompleksowe rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu