antykorozja daas
antykorozja
Zdjęcia na blog-14

Specjalizujemy się w pracach w następującym zakresie:

• zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i budowli inżynierskich,
• zabezpieczenia pasywne przeciwpożarowe (ognioochronne) konstrukcji i budowli inżynierskich,
• zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji mostów i wiaduktów,
• zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego budowli inżynierskich z wykorzystaniem przemysłowego dostępu linowego (techniki alpinistyczne), na które posiadamy międzynarodowy certyfikat IRATA,
• naprawy, konserwacji i renowacji starych powłok malarskich na konstrukcjach i budowlach inżynierskich,
• wykonywania ekspertyz zniszczeń korozyjnych, opracowywania dokumentacji naprawczej istniejącej powłoki malarskiej – systemu antykorozyjnego,
• wykonywania projektów zabezpieczeń antykorozyjnych dla nowo budowanych obiektów przemysłowych.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA SYSTEMÓW MALARSKICH, PRZYGOTOWUJEMY W KLASACH CZYSTOŚCI:

(czyszczenie ręczne oraz z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym)

(obróbka strumieniowo-ścierna)

(czyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem 2500 bar – hydroblasting/ waterjetting)

SYSTEMY MALARSKIE APLIKUJEMY:

• natryskiem bezpowietrznym (hydrodynamicznym),
• w uzasadnionych wypadkach wałkiem lub pędzlem.

Przy wykonaniu prac z zakresu zabezpieczeń antykorozyjnych wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie, normy NORSOK i normy ISO, miedzy innymi takie jak:

NORSOK M-501
PN-EN ISO 8501 przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów,
PN-EN ISO 12944 farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą̨ ochronnych systemów malarskich,
• nasi kierownicy robót posiadają̨ uprawnienia certyfikowanych kontrolerów jakości powłok antykorozyjnych (FROSIO, TÜV Rheinland)