Prace były wykonywane na czynnym zakładzie w czasie trwania procesów produkcyjnych zgodnie z harmonogramem robót. Przyjęta technologia wykonania prac pozwoliła na prowadzenie remontu w bardzo wysokiej czystości bez kolidowania z ruchem wewnątrzzakładowym.