Zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

antykorozja daas
antykorozja
Zdjęcia na blog-14

Specjalizujemy się w pracach w następującym zakresie:

• zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i budowli inżynierskich,
• zabezpieczenia pasywne przeciwpożarowe (ognioochronne) konstrukcji i budowli inżynierskich,
• zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji mostów i wiaduktów,
• zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego budowli inżynierskich z wykorzystaniem przemysłowego dostępu linowego (techniki alpinistyczne), na które posiadamy międzynarodowy certyfikat IRATA,
• naprawy, konserwacji i renowacji starych powłok malarskich na konstrukcjach i budowlach inżynierskich,
• wykonywania ekspertyz zniszczeń korozyjnych, opracowywania dokumentacji naprawczej istniejącej powłoki malarskiej – systemu antykorozyjnego,
• wykonywania projektów zabezpieczeń antykorozyjnych dla nowo budowanych obiektów przemysłowych.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA SYSTEMÓW MALARSKICH, PRZYGOTOWUJEMY W KLASACH CZYSTOŚCI:

(czyszczenie ręczne oraz z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym)

(obróbka strumieniowo-ścierna)

(czyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem 2500 bar – hydroblasting/ waterjetting)

SYSTEMY MALARSKIE APLIKUJEMY:

• natryskiem bezpowietrznym (hydrodynamicznym),
• w uzasadnionych wypadkach wałkiem lub pędzlem.

Przy wykonaniu prac z zakresu zabezpieczeń antykorozyjnych wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie, normy NORSOK i normy ISO, miedzy innymi takie jak:

NORSOK M-501
PN-EN ISO 8501 przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów,
PN-EN ISO 12944 farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą̨ ochronnych systemów malarskich,
• nasi kierownicy robót posiadają̨ uprawnienia certyfikowanych kontrolerów jakości powłok antykorozyjnych (FROSIO, TÜV Rheinland)

Finalne czyszczenie obiektów przemysłowych

finalne czyszczenie obiektów przemysłowych daas

Końcowe czyszczenie

W wysoce wyspecjalizowanych obiektach energetycznych, jak również innych obiektach przemysłowych, poziom czystości oraz estetyki jest równie ważny, jak zastosowane nowoczesne technologie. Dlatego, nieodłącznym elementem przygotowania instalacji, hal przemysłowych czy obiektów energetycznych do rozruchu oraz przekazania obiektu do eksploatacji jest wyspecjalizowane finalne czyszczenie przemysłowe całego obiektu.

FINALNE CZYSZCZENIE OBIEKTÓW

Wykonywana przez nas kompleksowa usługa przy użyciu odkurzaczy przemysłowych, myjek wysokociśnieniowych oraz ręcznie w najtrudniejszych warunkach, gwarantuje spełnienie najwyższych wymagań odbiorowych stawianych przez końcowych użytkowników.

Dostęp linowy umożliwia prowadzenie prac bez konieczności montażu kosztownych rusztowań i bez zakłócania aktywnej pracy instalacji.

W wielu przypadkach czyszczenie przemysłowe jest pierwszym etapem przed wykonaniem profesjonalnych zabezpieczeń antykorozyjnych uszkodzeń pomontażowych, zarówno punktowych, jak i całościowych, w zakresie konstrukcji stalowej oraz instalacji. Wykonujemy je często w ramach kompleksowej usługi przygotowania obiektu do rozruchu oraz eksploatacji.

WAŻNE!

Czyste i zabezpieczone powierzchnie na lata

Instalacja infrastruktury technicznej oraz próby technologiczne mogą doprowadzić nowo zmontowaną konstrukcję stalową do złego stanu technicznego i estetycznego. A przecież budując nowy obiekt, chcesz, żeby wyglądał na nowy, prawda? Pomożemy Ci doprowadzić go do stanu, w którym opuszczał wytwórnię.

Fachowość i zorganizowanie

Wykonując prace na obiektach energetycznych przez wiele lat, zdobyliśmy doświadczenie zarówno w bezpiecznym i terminowym wykonywaniu zleconych nam zadań, ale również w odpowiednim prowadzeniu dokumentacji.

Wiedza + Doświadczenie = Bezpieczeństwo

W zakresie konstrukcji stalowych, najczęstszymi naprawami gwarancyjnymi są naprawy powłok antykorozyjnych. Postaw na swoje bezpieczeństwo i skorzystaj z usług firmy, która posiada wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie praktyczne.

W terminie

Na końcowym etapie realizacji projektu czas odgrywa ogromne znaczenie. Przez wiele lat wypracowaliśmy metody wykonywania prac i znamy zasady obowiązujące w branży energetycznej. Potrafimy właściwie zarządzać projektem, biorąc pod uwagę dwie najważniejsze zmienne: czas i budżet.

Montaż fasad przemysłowych

fasady przemysłowe daas

Nasza oferta obejmuje także montaż fasad przemysłowych. Zapewniamy m.in. wykonanie projektu technicznego, dostawę materiałów, obróbki blacharskie oraz montaż konstrukcji na budowie. Nad realizacją projektu czuwa wykwalifikowany zespół, współpracujący z doświadczonymi alpinistami i zapewniając najwyższą jakość wykonywanych usług.

W ofercie skierowanej do Klientów proponujemy:

• demontaż i utylizację starych fasad (płyt betonowych, warstwowych, ścian ceramicznych itp.),
• dostawę i montaż podkonstrukcji stalowej pod nowoczesną elewację,
• prostowanie płaszczyzny elewacji,
• dostawę i montaż płyt warstwowych i kaset fasadowych,
• wykonanie, dostawę i montaż obróbek blacharskich,
• montaż pokryć dachowych (z płyt warstwowych oraz innych, wykonywanych według indywidualnych oczekiwań klienta, np. blacha trapezowa, wełna mineralna, membrana PCV),
• dostawę i montaż stolarki okiennej oraz bram wjazdowych.

Prace w dostępie linowym

1EBBBFEC-9883-4853-AE96-55D40628A749

Wysokość podobno nie jest dla amatorów. Dlatego nasi pracownicy to praktycy z doświadczeniem w pracach z wykorzystaniem technik dostępu linowego. Nasz kilkudziesięcioosobowy zespół wysokiej klasy specjalistów dostępu linowego posiada międzynarodowe certyfikaty IRATA, które pozwalają na wykonywanie prac przemysłowego dostępu linowego na całym świecie. Dzięki czemu możemy realizować kontrakty zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Dlaczego alpiniści przemysłowi są niezbędni podczas wykonywania prac na wysokościach?

Alpiniści przemysłowi są w stanie bezpiecznie i w sposób profesjonalny wykonywać prace na bardzo dużych wysokościach, które są nieosiągalne dla osoby nieprzeszkolonej. Wykorzystując techniki dostępu linowego mają możliwość docierać w miejsca, do których nie dostaliby się przy użyciu rusztowań. Dzięki czemu nie ma dla nich zadań niemożliwych do realizacji.

Technikami dostępu linowego nasz zespół wykonuje malarskie zabezpieczenia antykorozyjne i ognioochronne oraz finalne sprzątanie obiektów przemysłowych i energetycznych. Czasami również montaż konstrukcji stalowych oraz fasad.

IRATA

opracowała procedury bezpieczeństwa, związane z wykonywaną pracą na wysokości oraz system szkolenia i oceny specjalistów dostępu linowego.

System Szkolenia IRATA

jest uznawany za najlepszy na świecie i powszechnie akceptowany.

Korzyści dla środowiska

Dostęp linowy nie wymaga używania inwazyjnego sprzętu dostępowego.

FAKTY

Szereg projektów w budownictwie, inżynierii lądowej i wodnej również wspiera się technikami dostępu linowego, korzystając z doświadczeń IRATA.

Inspekcje i naprawy łopat turbin wiatrowych

Zdjęcia na blog-8

Liczba aktywnych turbin wiatrowych w Europie rośnie, co wiąże się z koniecznością zapewnienia ich prawidłowej pracy. Mogą o to zadbać technicy dostępu linowego DAAS z certyfikatami GWO, SEP i IRATA oraz certyfikowani operatorzy dronów.

Wykonamy dla Ciebie:

• inspekcje łopat (z wykorzystaniem dostępu linowego lub techniką termograficzną z użyciem dronów przemysłowych)
• naprawy uszkodzeń łopat
• inspekcje wież turbin wiatrowych
• naprawy antykorozyjne
• wsparcie przy montażu turbin

Dlaczego inspekcja turbin wiatrowych jest niezbędna?

Śnieg, grad, deszcz, błyskawice, to tylko niektóre z czynników pogodowych, z jakimi mierzą się na co dzień elementy turbin wiatrowych. Jednak oprócz obciążeń, wynikających z działania środowiska, łopatka turbiny może ulec uszkodzeniu z powodu innych czynników. Takimi przyczynami mogą być m.in. ekstremalne naprężenia lub wady produkcyjne, które najczęściej prowadzą do powstawania mikrouszkodzeń. Do najczęstszych wad, które wykrywane są podczas kontroli turbin wiatrowych możemy zaliczyć: pęknięcia, uszkodzenia, łuszczącą się farbę, deformacje, korozję, ślady po wyładowaniach atmosferycznych, wnikanie wody czy wyciek oleju. Obejmują one wieżę, łopaty, gondolę oraz piastę.

W przypadku braku konsekwencji zapobiegawczej, każda awaria turbiny wiatrowej może przysporzyć właścicielom farm wiatrowych wielu problemów oraz ogromnych strat finansowych. Najczęściej takie sytuacje związane są z naprawami oraz oczekiwaniem na części zamienne, co wydłuża niestety czas przestoju. Dlatego warto zabezpieczać się odpowiednio wczesnymi kontrolami, by móc uniknąć podobnych zdarzeń.

Zalety kontroli turbin wiatrowych z powietrza

Możliwość dokładnego przyjrzenia się uszkodzeniom

Lepsza ocena stopnia i zakresu uszkodzenia

Możliwość wykonywania drobnych napraw podczas inspekcji

Możliwość przechowywania danych oraz dokumentacji foto i wideo oraz jej analizy w czasie

Znakowanie przemysłowe

znakowanie przemysłowe daas

W ramach prac końcowych na obiektach przemysłowych oraz energetycznych przed etapem zimnego rozruchu istotnym elementem dla przyszłej obsługi obiektu jest właściwe oznakowanie urządzeń technologicznych. Zarówno pod względem kierunku przepływu, transportowanego medium, parametrów roboczych, czy też samej identyfikacji urządzenia lub ciągu technologicznego i jego przynależności do schematów P&ID.

DAAS Sp. z o.o. w ramach kompleksowych prac przygotowania obiektu do etapu rozruchu oferuje również jego pełne oznakowanie oraz przynależnych urządzeń zarówno w zakresie oznakowania technologicznego jak i oznaczeń przemysłowych BHP.

 

Braki w oznakowaniu uzupełniamy szybko i efektownie, dzięki wykorzystaniu technik dostępu linowego.